GYROSKOPISK BLANDARE

undefined

Gyroskopisk blandare

Det finns automatiska doseringsmaskiner som hjälper till med blandningen hos medelstora återförsäljare.

Doseringsmaskinen ger alltid snabb, noggrann och jämn dosering, vilket bidrar till ökad produktivitet. Vissa modeller har valts ut för att föreslå det bästa förhållandet mellan blandningskapacitet, hastighet hos pigmentdosering och maskinstorlek. En gyroskopisk blandare finns tillgänglig som ett komplement – ett instrument som kännetecknas av automatisk kontroll, förmåga att arbeta med flera olika vinkelhastigheter, hastighet och konfiguration av accelerationstrappa

Selemix is a registered trademark of PPG Industries Europe, SARL.