Utrustning

Utrustningundefined

En rad innovativa produkter som ligger i teknikens framkant ingår i SELEMIX® produktsortiment och ger slutanvändarna möjlighet att prestera maximalt i sitt dagliga arbete.  Utrustningen ökar kvaliteten på den tekniska supporten och effektiviteten i lackeringsprocesserna med hjälp av verktyg som analyserar och matchar kulören, väger pigment noggrant och automatiskt förbereder den färdiga blandningen. Alla verktyg arbetar i ett integrerat system och uppdateras regelbundet.

 

 

Selemix is a registered trademark of PPG Industries Europe, SARL.