SELEMIX® ISO 12944

ISO 12944 publicerades 1998, som både europeisk och internationell norm och är den högsta världsomfattande och kvalificerade normen för effektivt korrosionsskydd av stålstrukturer. 
Den omfattar skyddslacksystem som är avsedda att appliceras på rena stålytor, på varmgalvaniserat stål och på stålytor med termiskt sprutade zinkbeläggningar. 

ISO 12944 omfattar 8 olika delar som täcker sådana områden som mätning av korrosiviteten i olika miljöer, ytförberedning och laboratorietestprocedurer. 
Ett externt laboratorium har testat dom viktigaste 2K Selemix-lackcyklerna enligt och indelat dem i korrosionskategorier och hållbarhetsområden. Läs mera här

Se laboratorierapporterna för de erhållna testresultaten och tabellen som sammanfattar klassificeringen av Selemix lackcykler i varje korrosivitetsklass och hållbarhetsområde.

Lack-system nr. Underlag Förbered-ning av ytan Epoxiprimer med zink Primer Topplack Torr skikt-tjocklek (µM) Korrosionsklass och hållbarhet
Lacksystem nr. 1 Stål Sa 2½ -- Epoxyprimer 7-413 Epoxitopplack 7-410 195 C3-Medium 
C4-Låg
Lacksystem nr. 1 Förzinkat stål -- -- Epoxyprimer 7-413 Epoxitopplack 7-410 200 C2-Låg, medium, hög C3-Låg, medium, hög C4-Låg, medium 
C5-M- Låg
Lacksystem nr. 2 Stål Sa 2½ -- Epoxyprimer 7-413 Polyuretanbaserad extra topplack 
7-512
200 C3-Hög 
C4-Medium 
C5-M- Låg
Lacksystem nr. 2 Förzinkat stål -- -- Epoxyprimer 7-413 Polyuretanbaserad extra topplack 
7-512
210 C2-Låg, medium, hög C3-Låg, medium, hög C4-Låg, medium 
C5-M- Låg
Lacksystem nr. 3 Stål Sa 2½ -- Epoxyprimer 7-413 Akrylbaserad topplack 7-110 220 C3-Medium 
C4-Låg
Lacksystem nr. 4 Stål Sa 2½ -- Polyuretanbaserad primer 2.705.0500 Polyuretanbaserad extra topplack 
7-512
230 C3-Hög 
C4-Medium 
C5-M- Låg
Lacksystem nr. 4 Förzinkat stål -- -- Polyuretanbaserad primer 2.705.0500 Polyuretanbaserad extra topplack 
7-512
240 C2-Låg, medium, hög C3-Låg, medium, hög C4-Låg, medium 
C5-M- Låg
Lacksystem nr. 5 Stål Sa 2½ -- Polyuretanbaserad primer 2.705.0500 Akrylbaserad UHS topplack 7-120 230 C3-Hög 
C4-Medium 
C5-M- Låg
Lacksystem nr. 5 Forzinkat stål -- -- Polyuretanbaserad primer 2.705.0500 Akrylbaserad UHS topplack 7-120 240 C2-Låg, medium, hög C3-Låg, medium, hög C4-Låg, medium 
C5-M- Låg
Lacksystem nr. 6 Stål Sa 2½ -- -- 2K topplack för applicering direkt på metall 7-534 160 C3-Hög 
C4-Medium 
C5-M- Låg
Lacksystem nr. 6 Förzinkat stål -- -- -- 2K topplack för applicering direkt på metall 7-534 180 C2-Låg, medium, hög C3-Låg, medium, hög C4-Låg, medium 
C5-M- Låg
Lacksystem nr. 9 Stål Sa 2½ Zinkberikad epoxiprimer 
2.704.0490
-- 2K topplack för applicering direkt på metall 7-534 300 C5-I Hög 
C5-M Hög
Lacksystem nr. 10 Stål Sa 2½ -- HB antikorrosiv epoxiprimer 2.704.0440 HB akrylbaserad topplack 
7-130
300 C5-I Hög 
C5-M Hög
Lacksystem nr. 10 Z Förzinkat stål -- -- HB antikorrosiv epoxiprimer 2.704.0440 HB akrylbaserad topplack 
7-130
270 C5-I Hög 
C5-M Hög
Lacksystem nr. 11 Stål Sa 2½ -- HB antikorrosiv epoxiprimer 2.704.0440 Polyuretanbaserad extra topplack 
7-512
250 C5-I Hög 
C5-M Hög
Lacksystem nr. 11 Z Förzinkat stål -- -- HB antikorrosiv epoxiprimer 2.704.0440 Polyuretanbaserad extra topplack 
7-512
250 C5-I Hög 
C5-M Hög