Automatisk fordelingsenhet – gyroskopisk lakkblanderundefined

Automatiske fordelingsenheter er tilgjengelige for å støtte lakkblanding hos middels store distributører.

Den raske, nøyaktige og konsise doseringen gang etter gang gjør fordelingsenheten til løsningen på behovet for økt produktivitet.   Enkelte modeller er valgt ut for å gi den best mulige kombinasjonen av blandingskapasitet, tonerens doseringshastighet og maskinstørrelse. En gyroskopisk lakkblander fås også som et komplementært element – et verktøy som karakteriseres av automatisk kontroll, evnen til å jobbe i forskjellige vinkelhastigheter og konfigurasjon av akselerasjonsrampen.

Selemix is a registered trademark of PPG Industries Europe, SARL.