ISO 12944 ble publisert i 1998 som både en europeisk og en internasjonal standard, og er den høyeste internasjonale og kvalifiserte standardreferansen for effektiv korrosjonsbeskyttelse av stålkonstruksjoner. 
Den dekker beskyttende lakksystemer beregnet for påføring på ulakkert stål, varmdyppet galvanisert stål og ståloverflater med termisk sprøytet sinkbelegg. 

ISO 12944 består av 8 deler som dekker spørsmål som måling av korrosjon i forskjellige miljøer, forbehandling av overflater og metoder for laboratorieprøving. 

Et eksternt laboratorium har testet de viktigste 2K Selemix lakksyklusene basert på ISO 12944 og klassifiseret dem i korrosjonskategorier og holdbarhetsklasser. 
Les mer her

I henhold til de oppnådde testresultatene, se laboratorierapportene og tabellen som oppsummerer klassifiseringen av Selemix lakksykluser i hver korrosjonskategori og holdbarhetsklasse.

Lakksystem nr. Underlag Klargjøring av overflaten Sinkepoksyprimer Primer Topplakk Lakk-system DFT (µM) Korrosjonskategori og holdbarhet
Lakksystem nr. 1 Stål Sa 2½ -- Epoksyprimer 
7-413
Epoksytopplakk 7-410 195 C3-Medium 
C4-Lav
Lakksystem nr. 1 Forsinket stål -- -- Epoksyprimer 
7-413
Epoksytopplakk 7-410 200 C2-Lav, medium, høy C3-Lav, medium, høy 
C4-Lav, medium
C5-M-Lav
Lakksystem nr. 2 Stål Sa 2½ -- Epoksyprimer 
7-413
PUR ekstra topplakk 
7-512
200 C3-Høy
C4-Medium
C5-M-Lav
Lakksystem nr. 2 Forsinket stål -- -- Epoksyprimer 
7-413
PUR ekstra topplakk 
7-512
210 C2-Lav, medium, høy C3-Lav, medium, høy 
C4-Lav, medium 
C5-M-Lav
Lakksystem nr. 3 Stål Sa 2½ -- Epoksyprimer 
7-413
Acry topplakk 7-110 220 C3-Medium 
C4-Lav
Lakksystem nr. 4 Stål Sa 2½ -- PUR Primer 2.705.0500 PUR ekstra topplakk 
7-512
230 C3-Høy 
C4-Medium 
C5-M-Lav
Lakksystem nr. 4 Forsinket stål -- -- PUR Primer 2.705.0500 PUR ekstra topplakk 
7-512
240 C2-Lav, medium, høy C3-Lav, medium, høy 
C4-Lav, medium 
C5-M-Lav
Lakksystem nr. 5 Stål Sa 2½ -- PUR Primer 2.705.0500 Acry UHS topplakk 7-120 230 C3-Høy 
C4-Medium 
C5-M-Lav
Lakksystem nr. 5 Forsinket stål -- -- PUR Primer 2.705.0500 Acry UHS topplakk 7-120 240 C2-Lav, medium, høy C3-Lav, medium, høy 
C4-Lav, medium 
C5-M-Lav
Lakksystem nr. 6 Stål Sa 2½ -- -- 2K PUR direkte på metall-topplakk 7-534 160 C3-Høy 
C4-Medium 
C5-M-Lav
Lakksystem nr. 6 Forsinket stål -- -- -- 2K PUR direkte på metall-topplakk 7-534 180 C2-Lav, medium, høy C3-Lav, medium, høy 
C4-Lav, medium 
C5-M-Lav
Lakksystem nr. 9 Stål Sa 2½ Sinkrik epoksyprimer 
2.704.0490
-- 2K PUR direkte på metall-topplakk 7-534 300 C5-I Høy 
C5-M Høy
Lakksystem nr. 10 Stål Sa 2½ -- HB rustbeskyttende epoksyprimer 2.704.0440 HB akryltopplakk 
7-130
300 C5-I Høy 
C5-M Høy
Lakksystem nr. 10 Z Forsinket stål -- -- HB rustbeskyttende epoksyprimer 2.704.0440 HB akryltopplakk 
7-130
270 C5-I Høy 
C5-M Høy
Lakksystem nr. 11 Stål Sa 2½ -- HB rustbeskyttende epoksyprimer 2.704.0440 PUR ekstra topplakk 
7-512
250 C5-I Høy 
C5-M Høy
Lakksystem nr. 11 Z Forsinket stål -- -- HB rustbeskyttende epoksyprimer 2.704.0440 PUR ekstra topplakk 
7-512
250 C5-I Høy 
C5-M Høy