Contact

Hvis du har problemer, spørsmål og kommentarer, er du velkommen til å kontakte oss!  
    
PPG Scandinavia
Gladsaxevej 300
DK 2860 Søborg
Denmark
Tel: +45 4343 6566
E-mail: ppgscan@ppg.com

LIC Manager, Lars Ejstrup Johansen
Tel: +45 4133 9747
E-mail: lajohansen@ppg.com