Perfekt lakkytelse for industriell virksomhet

Selemix er et multi-mixsystem av høy kvalitet og egner seg for all lakkering eller overflatebeskyttelse i produksjons- og lettindustribransjen.